Explore our latest Treks

Rishikesh to Rishikesh 

Joshimath to joshimath

INR : 6500/person
Rishikesh to Rishikesh 

Joshimath to joshimath

INR : 7500/person
Rishikesh to Rishikesh 

Joshimath to joshimath

INR : 7000/person
Rishikesh to Rishikesh 
Joshimath to joshimath
INR : 9500/person
Rishikesh to Rishikesh 
Joshimath to joshimath
INR : 14500/person
Rishikesh to Rishikesh 
Joshimath to joshimath
INR : 16000/person
Rishikesh to Rishikesh 
Joshimath to joshimath
INR : 20000/person
Roopkund Lake trek

Roopkund Lake trek

Kathgodam to Kathgodam 
Lohajung to Lohajung
INR : 15500/person
Gomukh tapovan trek

Gomukh Tapovan Trek

Dehradun to Dehradun 
Gangotri to Gangotri
INR : 14500/person
Dehradun to dehradun
Sankri to sankri
INR : 22500/person
Dehradun to dehradun
Sankri to sankri
INR : 8000/person
Dehradun to dehradun
Sankri to sankri
INR : 13000/person
kathgodam to kathgodam
Lohajung tolohajung
INR : 6500/person
Dehradun to dehradun
Joshimath to Ransi
INR : 75000/person
Rishikesh to Rishikesh
Joshimath to joshimath
INR : 8000/person
Rishikesh to Rishikesh 
Urgam to URGAM
INR :15000/person
Rishikesh to Rishikesh 
Joshimath to joshimath
INR : 9000/person
Rishikesh to Rishikesh 
Joshimath to joshimath
INR : 28000/person
Rishikesh to Rishikesh
Uttarakashi to Uttarakashi
INR : 8000/person